BG Volkegel Tip

De  BG tips hebben een dicht kegelvormig sproeibeeld. Het unieke ontwerp zorgt voor een gelijkmatige verdeling en uitmuntende karakteristieken.

TOEPASSINGEN:

  • Wassen en spoelprocessen
  • Blussen en koelen van cokes, primaire metalen en andere materialen
  • Onderdrukken van stof bij de verwerking van bulkertsen, kolen, kalksteen, zand en grind
  • Reinigen, wassen en koelen van rookgassen om vliegas en andere verbrandingsproducten te verwijderen
  • Nat houden van brandbare materialen en opslagtanks voor bestrijding en preventie van brand
  • Neerslaan en ontluchten van schuim
  • Versproeien van kleine druppels bij chemische processen

Voel u vrij om contact op te nemen met Select Spray en leg uw toepassing uit.

Wij adviseren u dan vrijblijvend welk type sproeier het meest geschikt is.